CONCURS PENTRU POST DE AGENT DE TURISM - C.N.I.P.T.

Joi, 20 Octombrie 2016

ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

 

Primăria orașului Săliștea de Sus cu sediul în: loc. Săliștea de Sus, str. Liviu Doru Bindea, nr. 204, jud. Maramureș organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea posturilor:

 1.- agent de turism - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată - în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Săliștea de Sus.

 Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: superioare in specializarea - turism, geografia turismului, agent de turism

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:- nu este necesar

-cunoștințe de limba engleză -

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 16 noiembrie 2016, ora 10.00, la sediul Primariei orasului Salistea de Sus

Proba practică- conversatie uzuala in limba engleza si verificare cunostinte operare calculator:- data de 18 noiembrie 2016, ora 10.00, la sediul Primariei orasului Salistea de Sus

Proba de interviu:- data de 21 noiembrie 2016, ora 10.00, la sediul Primariei orasului Salistea de Sus

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  09 noiembrie 2016, la sediul Primariei orasului Salistea de Sus.

Date contact: ec. STEFAN IUGA tel.: 0262 338007

BIBLIOGRAFIE

1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

2. Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul II, Cap. I-V, Titlurile V, VI si XI.

3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

4. OG nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in România, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

12 Iulie 2016

Lucrari de reabilitare drumuri

Lucrari de reabilitare drumuri (Valea Sasului din Jos, Valea Luncii, Valea Furului) in orasul Săliștea de Sus.

Vezi mai mult
11 Iulie 2016

Memoriu tehnic - Lucrari de reparatii cladire P+2E - scoala cu clasele I-VIII Mihai Eminescu

Memoriu tehnic - Lucrari de reparatii cladire P+2E - Scoala cu clasele I-VIII Mihai Eminescu

Vezi mai mult