Cultură și învățământ

Luni, 12 Septembrie 2016

Cultură

În orașul Săliștea de Sus funcționează Biblioteca orășenească “Ion Iuga”, care poartă numele poetului originar din orașul nostru.

Aceasta are un fond de carte de circa 10 020  de volume și aproximativ 600  de abonați.

Casa de Cultură găzduiește diferite manifestări culturale, serbări populare și cenacluri de poezie și a fost reabilitată tot în anul 2007 din fondurile proprii ale consiliului local prin munca a 20 de sălișteni angajați ai Primăriei orașului Sălistea de Sus printr-un program al Agenției de Ocupare a Forței de Muncă Maramureș. De asemenea Casa de Cultură are constituit un ansamblu de dansuri populare și tineri interpreți format din copii Școlii de arte și meserii “ Mihai Eminescu” din orașul Săliștea de Sus și din absolvenți ai acestei școli, elevi la diferite licee din județele Maramureș și Cluj.    

Învățământ

Prima atestare a școlii în localitate o avem din 1792, o informare a episcopului Andrei Bacinschi, din care reiese că în comitatul Maramureșului „activau bine” mai multe școli, dintre care și cea din Săliștea de Sus. Ea funcționa pe lângă Biserica de jos (Bâleni), deci era școală confesională. În 1841 sătenii au construit un local de școală care e transformat apoi în casă parohială, ulterior revenind școlii.

La începutul secolului XX de abia, a început construcția unui nou local de școală, cel din Prund.Un rol important în evoluția învățământului din Maramureș l-a avut Preparandia din Sighet, înființată în 1860. Învățătorii pregătiți aici erau și de pe Valea Izei, și după terminarea studiilor se întorceau mulți în localitățile de baștină sau în cele vecine. Într-o statistică cu elevii care au frecventat cursurile Preparandiei între 1862-1869 îi găsim și pe săliștenii Grigore Iuga, Simion Iuga, Simion Iuga jun., Ion Vlad, Nicolae Vlad și Vasile Bărcan.

Învățământul din comună a contribuit la formarea unei pleiade de intelectuali: învățători, profesori, medici, avocați, ce s-au afirmat în viața publică a județului sau chiar la nivel național.
Locuitorii din Săliștea de Sus, ca toți maramureșenii, aparțin de tipul omului de munte. Este de statură potrivită, bine făcut, sobru în mișcări. Femeile în general sunt mici de statură. De-a lungul timpului prolificitatea a fost destul de mare în comparație cu alte zone ale țării.

În privința ocupațiilor, de-a lungul istoriei, în cadrul economiei localității a predominat agricultura, baza fiind creșterea animalelor. Ca și în restul Maramureșului istoric, agricultura a avut un caracter de subzistență.

La nivelul orașului Săliștea de Sus educația se realizează în două sisteme: 
 • in familie 
 • în forma organizată cum ar fi gradiniță, școli. 
Școala de arte și meserii “ Mihai Eminescu” din orașul Săliștea de Sus asigură educația pentru elevii sălișteni în cele 5 localuri de școală, cuprinzând grădinițele, școala generală (cu clasele V-VIII) și clasele IX și a X, respectiv școala de arte și meserii unde se învață, cu precădere, tainele prelucrării lemnului. Cele două localuri de școală din centrul orașului au fost reabilitate și modernizate în cursul anului 2007, urmând ca într-un viitor cât mai apropiat să fie reabilitată clădirea de la gară, iar în Buleni pe terenul actululul local de școală săfie construit unul nou, modern, cu toate utilitățile necesare. Școala are un total de 34 săli de clasă și 2 laboratoare și o bibliotecă.
 

Cadre didactice

 • Personal didactic: 44
 • Personal didactic în învățământul preșcolar: 8
 • Personal didactic în învățământul primar și gimnazial: 34
 • Personal didactic în învățământul de arte și meserii: 2
 • personal auxiliar: 6.

 

Structura populației școlare

 • Total elevi: 409, din care:
 • Copii înscriși in grădinițe: 160;
 • Elevi înscriși în învățământul primar: 226
 • Elevi înscriși în învățământul gimnazial: 234
 • Elevi înscriși în învățământul de arte și meserii: 65