Economia

Luni, 12 Septembrie 2016

Potențialul de afaceri:

 • Asociații familiale – 62
 • Persoane fizice autorizate – 6
 • Societăți cu răspundere limitată – 85


Activități economice:

 • Agricultura: 60%
 • Industrie: 7%
 • Comerț: 8%
 • Servicii: 19%
 • Turism: 6%


Principalele resurse economice:

 • turism 
 • prelucrarea lemnului 
 • agricultură 
 • confecții


Sectorul agricol
Suprafața agricolă – 6 176 Ha, din care:

 • arabil – 955 ha
 • pășuni – 404 ha
 • fânețe – 2039 ha
 • păduri – 2778 ha
 • ape
 • livezi/pomi.

Pe suprafețele arabile se cultivă porumb, cereale, cartofi, nutrețuri și legume.

Creșterea animalelor
În gospodăriile localnicilor există 1604 vite, 1607 porci, 4616 oi, 265 cai și 6600 păsări.