Realizări mandat 2004-2008

Luni, 12 Septembrie 2016

REALIZĂRI MANDAT 01.07.2004-2008 - primar Ștefan Iuga

In perioada iulie–octombrie 2004,conducerea nou aleasă împreună cu aparatul administrativ al Primăriei orașului nostru și-au propus și realizat următoarele obiective:
 • depistarea și redarea în circuitul public a unei suprafețe de aproximativ 2 hectare de teren pe malurile râului Iza, nefolosit până la alegeri, suprafață pe care s-a amenajat o bază sportivă, care cuprinde un teren de fotbal și unul de volei și tenis de câmp, terenuri care întrunesc condițiile legale de omologare și care au fost însămânțate cu iarbă de gazon și tăvălugite, pe o parte a râului și o piață agroalimentară cu intrare la Podul Buleși și ieșire la Ionu Moasi, în suprafață de aproximativ 0.86 de ha, care a fost cilindrată și pe care au fost construite fundații pentru tarabe și alte utilități, construcții care au fost finalizate, pe cealaltă parte a râului;
 • amenajarea albiei și consolidarea malurilor râului Iza cu arocamente pe o lungime de 300 de metri și traverse din beton pe o lungime de 400 metri;
 • construirea unui pod de capacitate de până la 10 tone, între piață și baza sportivă, construcție care la această dată este finilizată iar intrările pe pod au fost realizate, astfel că la această dată podul este funcțional;
 • trecerea în proprietatea Primariei a unui teren în suprafață de 60 arii în locul numit “La Bocsa Buleasa“, teren pe care s-a amenajat o groapă de depozitare a deșeurilor menajere, care la această dată este functionabilă; 
 • consolidarea unei lungimi de 100 metrii  de drum cu traverse din beton în locul numit “La Cheie“;
 • s-a efectuat placarea punții de trecere la dispensarul uman cu tabla striată;
 • împrejmuirea terenului de sport “Prund“ pe o lungime de 210 metrii și amenajarea pe această lungime a drumului de acces;
 • construirea unui gard în lungime de 120 metri care împrejmuiește școala cu două nivele și a porții de acces;
 • protejarea în unele zone a malurilor râului Buleasa, construirea unor cascade și amenajarea unor căi de acces în zonele “Valea Slatini, Valea Colibilor, Valea Sasului și Valea Luncii“;
 • acelerarea lucrărilor de aducțiune a apei potabile prin cădere liberă de la Valea Runcului prin sprijinirea constructorului cu materiale necesare desfășurării acestei lucrări (am achiziționat conducta PVC în lungime de 1650 m) și supravegherea directă de către conducerea primăriei a acestora; 
 • efectuarea unui studiu de fezabilitate în vederea relizării proiectului de canalizare și construirea unei stații de epurare a apelor reziduale;
 •  efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru transformarea magazinului universal centru în primărie; 
 • am sprijinit locuitorii din zona Buleasa în extinderea rețelei de cablu pe o distanță de aproximativ 1,5 Km.
 • au fost sprijiniți locuitorii din zona “Mocira” în realizarea unui drum de acces în lungime de 36 de metri, la această dată fiind realizat 24 ml, prin amplasarea a 4 tuburi de ciment;
 • s-a terminat proiectul de extindere a energiei electrice pentru toți consumatorii orașului, proiect în valoare de 5 miliarde 600 milioane lei, lucrare care se va derula începind din 20 noiembrie 2004;
 

În perioada noiembrie-decembrie 2004s-au realizat următoarele obiective:

 • s-au săpat șanțuri la aducțiunea de apă potabilă și s-a extins rețeaua pe distanță de 1.650 de metri, din care 1.000 metri cu tub PVC de 75 mm și 650 metri cu tub PVC de 160 mm;
 • în data de 20.11.2004 s-a început la colectarea de către locuitori a deșeurilor menajere și transportarea acestora la groapa de gunoi;
 • s-au terminat lucrările de construire a decantorului și lucrările de finisare a bazinului colector;
 • s-au inceput lucrarile la proiectul de extindere a retelei electrice (zona Draguiasa-Valea Ratitisului-Valea Sasului);
 • s-a terminat amenajarea drumului de acces zona Mocira-Grui, montându-se încă trei tuburi de fier de 6/0.85 m;
 • s-a dat în folosință în data de 07.12.2004 piața agroalimentară, eveniment la care au participat personalități din localitate, reprezentanți ai mass-media (Glasul și Informația) și preoții celor două parohi care au efectuat o slujbă de sfințire a pieței, podului și a bazei sportive;
 • în cursul lunii noiembrie, profesorul Simion Iuga împreună cu conducerea primăriei a organizat un simpozion intitulat ″Relații social culturale-artistice dintre noul oraș Săliștea de Sus și mai vechiul oraș Vișeu de Sus’’, la Căminul Cultural, la care au participat: primarul orașului Vișeu de Sus, personalității de cultură din județul Maramureș precum și ziariști ale principalelor cotidiene din judeș;
 • s-a pregătit centrul localității pentru sărbătorile de iarnă; 
 • s-a organizat pentru prima dată în localitatea Săliștea de Sus, sărbătorirea treceri în noul an 2005, eveniment la care au participat un număr de aproximativ 700 de persoane, a participat și grupul de colindători conduși de profesorul Simion Iuga-Sam, ceterașul Ion Iuga din moară, care au dat un spectacol de colinzi specifice zonei, s-au aruncat petarde și artificii, s-a dansat și cântat  până în jurul orei 2.30.

 

În perioada 01 ianuarie-31martie 2005:

 • s-au continuat lucrările de extindere a rețelei electrice în zonele: Poduri, Valea Runcului, Poinița și Certez;
 • s-a pregătit spațiul de la școala cu două etaje în scopul amenajării unei zone care să corespundă viitorului centru urban;
 • s-au executat tăieri de tualetare a vegetației (plopi și răchiți) pe ambele maluri ale pârâului Buleasa pe o distanță de 1.5 Km (de la Băceanu la Podul lui Nan) și în zona Podul Bulesei pe o lungime de 600 de metri, în scopul protejării malurilor și construirii de cascade;
 • s-au curățat șanturi în zonele Motel, Țurca-Vasile a Stalișului, și s-au montat tuburi de azbociment la un număr de 8 intrări;
 • s-a desfundat podețul peste șoseaua județeană de lânga Ion Păduraru și s-a săpat cu excavatorul șanț pe o lungime de 250 de metri, până la râul Iza;
 • s-a săpat cu excavatorul șanțul în zona ″La pompe” până la râu pe o lungime de 300 m;

 

În perioada 01 aprilie-30 iunie 2005:

 • s-au început lucrările la podul de la Valea Ratitisului și Valea Stârcului;
 • s-a amenajat albia râului IZA de la Valea Ratitisului până în zona prund ″La Hojda’’, proiectându-se în același timp și drumul de centură Valea Stârcului-Căminul Cultural;
 •  s-a realizat reparația capitală la acoperișul viitorului sediu al primăriei, lucrare care s-a încheiat la sfârșitul lunii iunie;
 • s-a construit drumul pe Valea Ratitisului pe o lungime de 950 de metri, drum care urmează să fie balastrat după montarea a 5 tuburi de fier în zonele cu izvoare naturale;
 • s-a amenajat și balastrat drumul de acces în zona Valea Boieștilor pe o lungime de 1150 de metri, lucrare care s-a definitivat în luna iunie;
 • s-a exploatat piatra din dealul numit Bradetel de unde s-a transportat material pentru repararea drumului de la Calea Slatinii pe o lungime de 1250 de metri, până la Ocna de slatină, drum care s-a realizat în proporție de 85 %, la această dată putându-se circula cu mașini mari și autoturisme de teren până la Ocnă;
 • s-a amenajat și balastrat drumul de acces în zona numită ″Gruiu Popii″ pe o lungime de 850 m;
 • s-au recuperat trei tuburi de azbociment care erau înfundate și nu erau amplasate corespunzător din Buleasa, montându-se corespunzător (cămine de colectare) în zonele cu izvoare naturale cum ar fi: la Țicală, Vâlcea, Gheorghe a lu’ Ionu’ lui Văsălie; 
 • s-a reparat trecerea la Fântâna Rece, montându-se un tub de azbociment de 85/6 m;
 • s-a făcut legătura între aducțiunea de apă potabilă de la Valea Runcului cu cea existentă, la podul Buleasa (țeavă de 75mm)   
 • s-au început lucrările de amenajarea a unui parc pentru copii la școala „Mihai Eminescu’’;
 • s-au făcut lucrări de demolare și curățire în parcul localității;
 • s-au emis Agenției de dezvoltare Nord-Vest un număr de 12 fișe de proiect care cuprind cele mai importante investiții ce urmează a fi realizate și pentru care este nevoie de finanțare din alte surse decât cele județene; (DERD, CENTRUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII, BANCA MONDIALĂ, FHARE, ISPA, alte surse);
 

În perioada 01 iulie - 30 septembrie 2005:

 • s-au definitivat lucrîrile la parcul de copii de la școala Mihai Eminescu la data de 15.07.2005;
 • s-au construit 3 cascade pe pârâul Buleasa în zonele: gropa de gunoi, podul Bulesei și bazinul de apă;
 • s-a construit un pinten în zona buleasa (Ion de la Pod);
 • s-a executat subzidire la podul Bulesei;
 • s-a început lucrările de amenajare a spațiului de la școala generală cu două nivele și construirea unei fântâni arteziene cu ceas electronic (cu data, ora, temperatura și afisaj mesaje), lucrări care s-au definitivat în luna august;
 • s-a amenajat și balastrat drumul de acces în zona Zănoaga (Drăguiasa), pe o lungime de 850 m;
 

În perioada 01 octombrie - 31 decembrie 2005:

 • s-a balastrat în întregime drumul de pe Valea Ratitisului și s-a montat un tub de azbociment de 1500 mm în scopul trecerii peste această vale; 
 • s-au amenajat malurile râului Iza în zona podului de la Valea Ratitisului pe o lungime de 80 m și s-a dat în folosință podul;
 • s-au construit în piață agroalimentară un număr de 4 tarabe acoperite, astfel ca la această dată există în piață un număr de 10 chioșcuri necesare desfășurării activității de comerț;
 • s-au plantat trei stâlpi pentru iluminat în piață;
 • s-a continuat îngroparea țevei de 160 mm de la Vasilea Moșucului până în stație;
 • s-au montat 5 cișmele de apă în zonele mai populate de pe Buleasa, lucrare care continuă;
 • s-a teminat de consolidat malurile, intrările și ieșirile în zona podului de la Valea Stârcului, pod care este funcționabil începând cu data de 19.10.2005;
 • s-au executat lucrări de arocament în zona Valea Costi în lungime de 130 ml;
 • s-au făcut reparații la podul de lemn de pe Buleasa (zona Gâga), înlocuindu-se riglele de susținere și podul montându-se 80 de traverse din fag creuzotate;
 • s-a demolat dispensarul uman(vechi), în scopul amenajării unui spațiu corespunzător în fața dispensarului nou;
 • s-au început lucrările de reparații la încălzirea centrală de la dispensar; 
 • s-a balastrat drumul de acces de pe Valea Colibilor pe o lungime de 600 m;
 • s-a început lucrarea de extindere a apei potabile pe o lungime de 800 de metri cu tub PVC de 750 mm în zona Buleasa (de la podul Bulesei până la Dănila Onetei), suportată din fondurile primăriei, lucrare înafara proiectului de extindere a apei potabile existent;
 • s-a construit pragul de fund și arocament în lungime de 100 m în zona podului de la piață;
 • s-a făcut racordarea apei potabile în stație cu coloană de 160 mm și în zona (Danila Onetei) cu coloană de 75 mm (lucrare care este definitivată) în cele două puncte construindu-se cămine de vizitare;
 • s-au construit picioarele de la podul din zona Valea Costi și s-a montat copacul podului, s-au făcut arocamente la picioarele de la exterior și s-a transportat balastru la intrarea și ieșirea de pe pod;
 • în perioada 30.11-04.12.2005, la invitația Asociației Româno-Austriacă „UNIREA” cu sediul în localitatea Wiener Neustadt-Austria, împreună cu școala generală M.Eminescu, căminul cultural, consiliul local și un grup de copii de la școala din Sighetu Marmației, am participat la o excursie în Austria unde am vizitat 3 școli (două în orașul Wiener Neustadt și una în Lintz), Ambasada Româna din Viena, unde grupurile artistice au dat 5 spectacole artistice și colinzi;   
 • am început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă: s-au montat 16 lămpi de iluminat public și 9 panouri iluminate, s-a împodobit un brad la școala generală (lângă fântâna arteziană);
 • în noaptea de Revelion ne-am întâlnit cu locuitorii și am sărbătorit trecerea în noul an;
 • în data de 04.01.2006 am primit vestea groaznică, că domnul senator Liviu Doru Bindea a încetat din viață; a fost înmormântat în data de 08.01.2006, eveniment la care au participat în jur de 4.500 de oameni printre care: senatori(Iorgovan, Ungheanu, Funar, etc), deputați (Angela Buciu, P Godja, etc), primari orașe și comune din Maramureș;
 • în data de 14.02.2006 am început lucrările de modificare a spațiului comercial ’’Magazin universal’’ în scopul realizării unui nou sediu al primăriei, lucrări care se efectuează încă;  
 • în luna mai s-a construit arocament și drum în lungime de 50 de m liniar în zona Podului Buleasa, drum care a fost distrus la începutul lunii de o viitură a pârâului Buleasa;
 • a fost depus un memoriu la Guvernul României pentru sprijin financiar necesar pentru: reparații capitale sediul nou al primăriei, achitarea cv lucrărilor de reparații la poduri și construirea de anrocamente, achiziționarea de materiale necesare construirii filtrului de apă, achitarea cv studiilor și proiectelor tehnice în curs de execuție, achitarea datoriei vechi la Drumuri și poduri MM, precum și alte cheltuieli;
 • în perioada 03-07.06.2006 a fost reparat drumul de pe Buleasa în lungime de 950 metri cu balastru excavat din zona „Iza-Buja”;
 • a fost definitivat studiul de fezabilitate pentru Filtrul de apă din zona „Valea Runcului”;
 • în data de 09.07.2006, a fost efectuată slujba de feștanie la sediul nou al primăriei și la sediul Băncii Carpatica SA, slujbă la care a participat PS IUSTIN și alte fețe bisericești;
 • în data de 25.07.2006 a avut loc inaugurarea Băncii Carpatica SA;
 • în luna august a fost definitivat studiul de fezabilitate pentru investiția „Drum de ocol”; 
 • în luna septembrie 2006 a fost definitivată lucrarea – încălzire centrală la Primăria Săliștea de Sus;
 • în luna septembrie au fost efectuate lucrări de reparații a drumului Buleasa pe ambele părți în zona Podul Băceanu-Pod Nan cu material (balastru) din zona „Iza-Hojda” și au fost construite și montate trei gabioane în zona „Modior” unde au fost construite și praguri de rupere;
 • s-a construit cu eforturi proprii o captare la aducțiunea de apă V. Runcului, captare care rezolvă din punct de vedere cantitativ necesarul de apă pentru întreaga localitate (de la această dată nu au mai fost cazuri de întreruperi a alimentării cu apă din lipsa acesteia);
 • în luna septembrie a fost definitivat studiul și proiectul tehnic pentru investiția „Reabilitarea iluminatului public”
 • au  fost definitivate lucrările de reparații la podul de la Valea Costi, precum și intrarea și ieșirea de pe pod;
 • s-au definitivat studiile de fezabilitate și proiectele tehnice la investițiile „Canalizare a apei uzate menajere” și la investiția „Stație de epurare a apei menajere”;
 • în luna octombrie 2006 activitatea primăriei a fost mutată la noul sediu și s-au definitivat studiile de fezabilitate pentru lucrările de investiții: Încălzire centrală și Instalații sanitare la cele două clădiri (două, respectiv trei nivele) din cadrul Școlii de arte și meserii M.Eminescu;
 • s-au montat transformatoarele pentru separarea iluminatului public, lucrare din cadrul proiectului de reabilitare a iluminatului public;
 • în luna decembrie a fost aprobat spre finanțare cu OG nr.7/2006, proiectul tehnic Canalizare ape uzate menajere de către Guvernul României, urmând să se încheie Contractul de finanțare;
 • în data de 12 decembrie, au fost aprobate sumele solicitate de către conducerea primăriei prin memoriul depus în luna mai, sume care au fost folosite destinațiile înscrise în memoriu înaintat;
 • din fonduri proprii au fost achiziționate materiale necesare efectuării lucrărilor de încălzire centrală la cele două clădiri ale școlii generale;
 • au fost achiziționate bazinele pentru filtrele rapide (trei buc.);
 • a fost întocmit studiu economic pentru reabilitarea Căminului cultural;
 

În trimestrul I al anului 2007:

 • s-au demarat lucrările de reabilitare, consolidare a căminului cultural și transformarea acestuia în Casă de Cultură (sală de lectură, bibleotecă, vestiar, club, grup sanitar, încălzire centrală, birouri);
 • au fost depuse la Inspectoratul Școlar Maramureș documentații (studii economice, proiecte) în vederea obținerii fondurilor pentru reabilitarea celor două corpuri de școli;
 • s-au început lucrările de construire a Filtrului rapid la aducțiunea de apă potabilă Valea Runcului;
 

În trimestrul II al anului 2007: 

 • s-a terminat construirea clădirii (7m/3,5m/5m), spațiu în care s-au montat cele trei filtre cu o capacitate de 10 mii litri fiecare, dotate cu aparatură automatizată;
 • s-au terminat lucrările de consolidare, instalația electrică și interiorul la căminul cultural;
 • a fost închiriat și inaugurat sediul nou al Cooperativei de Credit ″TISA” pentru punctul de lucru Săliștea de Sus;
 • de asemenea a fost închiriat spațiul unde a funcționat compartimentului contabilitate la fostul sediu al primăriei, unei S.C. de croitorie, unde au fost angajate un nr. de 15 femei din localitate;
 • a fost amenajat și închiriat un spațiu în cadrul noului sediu al Primăriei unității CEC, care a funcționat în condiții necorespunzătoare la vechea Primărie;
 • au fost începute lucrările de reparații pe următoarele drumuri:
- Valea Luncii în lungime de 1.200 m;
- Valea Sasului din Jos în lungime de 875 m;
- Coasta față în lungime de 750 m;
- Coasta Buleni în lungime de 450 m;
- Ulița lui Crăiuț în lungime de 300 m;
- Ulița Gării în lungime de 420 m;
- Buleasa în lungime de 2.800 m;
- Poiana și Drăguiasa în lungime de 2.120 m;
- Vale: varianta Culița Onete-Sculu-Terenu de fotbal-Gh.Radoaie-Urime în lungime de 940 m;        
- Suboblaz și Valea Păcurii în lungime de 630 m;
- Ulița lui Lupu lui P. Lupului în lungime de 100 m;
- Ulița lui Goabi în lungime de 75 m.
 • a fost construit șanț în lungime de 1200 m pe drumul Poiana-Drăguiasa și de 150 m în zona Bulesa-Boselu;
 • au fost montate tuburi de scurgere în următoarele zone: Gruiul Popii, Poiana-Mihai din plopi, Drăguiasa-Nicolai lui Ștefan;
 • s-a extins aducțiunea de apă potabilă în următoarele zone:
- Coasta Buleni în lungime de 350m, cu un nr. de 15 familii;
- Coasta față în lungime de 450 m, cu un nr. de 17 familii;
- Gruiu Popii în lungime de 350m, cu un nr. de  7 familii;
- Ulița lui Săliștean (drodu-buleasa) în lungime de 150 metri, cu un număr de 7 familii;
- Ulița lui Lupu Grad și zona Ghiocel-Lucau în lungime de 200 m, cu un nr. de 11 familii. 
 • s-au construit cămine de vizitare în zonele în care s-au executat lucrări de aducțiune a apei; 

 

În trimestrul III al anului 2007:

 • s-a definitivat și dat în funcțiune filtru rapid de apă potabilă la Valea Runcului;
 • a fost construit acoperișul pe Decantorul de apă Valea Runcului;
 • au fost demarate lucrările de reabilitare la cele două corpuri de clădiri din cadrul Școlii de Arte „Mihai Eminescu” din Săliștea de Sus;
 • au fost construite intrările în localitate (Săcel și Dragomirești);
 • s-au demarat lucrările de reabilitare și extindere a iluminatului public în localitate;
 • s-au executat lucrările de plombare și covor asfaltic în zonele: Ulița lui Darie (intrare poștă ieșire biserică din față), parcare primărie și ulița Ratiteaua;
 • s-au înlocuit ciotornele și coborârile la Căminul cultural și Dispensarul uman;
 • s-a montat centrala termică la Dispensarul uman;
 

Trimestru IV al anului 2007:

 • s-a construit în regie propie magazia pentru lemne de foc în incinta Primăriei;
 • s-a pregătit și zugrăvit exteriorul căminului cultural;
 • s-au confecționat un număr de 8 cabine metalice (demontabile) de vot;
 • s-a executat încălzirea centrală la căminului cultural, care a fost inaugurată în data de 25.11.2007;
 • s-au finalizat lucrările de reabilitare la cele două corpuri de clădiri din cadrul Școlii de Arte și Meserii „M. Eminescu”;
 • a fost obținută finanțarea Proiectului „Stație de Epurare ape uzate menajere în orașul Sălistea de Sus;
 • a fost obținut Certificatul digital SEAP (sistemul electronic de achiziții publice);
 • a fost reparată și redată circulației trecerea peste Buleasa în zona „Hecler”;
 • a fost construit podiumul și suportul pentru drapele (trei) și s-a construit un afișier pentru primărie;
 • s-au demarat pregătirile pentru sărbătorile de iarnă;
 

În perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2008

 • în această perioadă a fost obținută finanțarea Administrația fondului pentru mediu, pentru obiectivul Stație de epurare ape menajere, investiție, pentru care s-a făcut achiziția publică conform ord.nr.34/2006, începând din luna iunie 2008, s-au demarat lucrările de construcție, lucrări care se vor definitiva în luna decembrie 2008;
 • a fost depusă o nouă documentație la C.N.I București, pentru construirea unei Săli de sport cu nivel de practică sportive competițională localaă, teren de handball și 150 de locuri pentru spectatori, investiție pentru care în data de 03.09.2008, cu adresa nr.6992 s-a primit AVIZ FAVORABIL. În acest moment se desfășoară procesul legal de achiziție publică, proces demarat de către C.N.I București;
 • a fost definitivate și depuse pentru finanțare, studiul și proiectul tehnic pentru investiția „Extindere rețele electrice” în zona Valea Păducelului, iar pentru încă trei zone sunt executate studiile de fezabilitate și sunt în curs de execuție proiectele tehnice;
 • s-a întocmit studiul de fezabilitate pentru obiectivul Construcție bază sportivă Stadion comunal tip I, pentru care a fost depusă la Guvernul României, cererea de finanțare înregistrată sub nr. 581/22.08.2008;
 • s-au pus în funcțiune transformatoarele pentru separarea iluminatului public;
 • în această perioadă a fost depus în scopul obținerii finanțări - Fonduri structurale, proiectul tehnic Canalizare ape uzate menajere.
 • s-a întocmit studiul de fezabilitate pentru investiția ″Reabilitare drum forestier-Buleasa″, la această dată se obțin avizele în scopul depunerii proiectului pentru finanțare;
 • s-au făcut măsurători pentru executarea a două proiecte de investiții ″Modernizarea drumului comunal Buleasa″ și ″Amenajarea hidrografia a pârâului Buleasa″.
 • au fost construite anrocamente în zonele:
- teren sport școală - 150 ml;
- zona Hecler-Ciocanea - 83 ml;
- Piață-teren de fotbal - 30 ml;
- Florica lui Paul-Buleasa - 7ml.
 • a fost construită o trecere peste râul Iza în zona Piața-Vale;
 • s-a refăcut drumul în zona Hecler-Ciocanea în lungime de 83 ml și în zona teren sport școală – 150 ml;
 • s-a construit un spațiu pentru amenajarea unei bucătării la Casa de cultură Săliștea de Sus;
 • s-a înlocuit tâmplăria la localul Dispensarului Uman, s-a vopsit tabla de pe acoperișul clădirii și s-a pus în funcțiune instalația de încălzire centrală;
 • s-a construit podețul la Lăzărică-diac;
 • s-a extins iluminatul public în zonele: Buleasa, Cărări, V.Homii, Poiana