Analiza S.W.O.T a localității

Luni, 12 Septembrie 2016

Așezare geografică și resurse economice

Puncte tari:
 • rețeaua hidrografică (confluența râurilor Iza și Buleasa)
 • peisaj natural atractiv
 • relief variat (deluros)
 • flora și fauna
 • păduri
 • drumuri acces ( DJ 186 Suceava - Baia Mare - Satu Mare)
 • produse ecologice alimentare (lapte, fructe, carne, etc)
 • plante medicinale din floră existentă
 • fructe  de pădure și ciuperci
Oportunități:
 • programe de dezvoltare a turismului rural
 • valorificare material de construcții (piatră de râu, balast, nisip, etc.) 
 • valorificarea potențialului hidroenergetic (Iza și Mara) și eolian
 • dezvoltarea atelierelor de artizanat (sculptura în lemn, țesături, broderii)
 • dezvoltarea apiculturii
 • dezvoltarea pisciculturii
 • dezvoltarea unei industrii privind valorificarea produselor locale (fructe de pădure, plante medicinale, ciuperci, etc.)

Infrastructura

Puncte tari:
 • drumuri județene: DJ 186 care asigură legătura cu județul Bistrița Năsăud și Baia Mare
 • drumuri locale exterioare care fac legătura cu zona forestieră și terenurile agricole
 • drumuri locale interne – rețea stradală principală și secundară
 • rețea de energie electrică
 • rețea telefonie fixă
 • rețea telefonie mobilă: vodafone, orange, cosmote
 • infrastructura medicală
 • infrastructura sportivă, culturală, școlară
Oportunități:
 • atragere de fonduri și programe pentru dezvoltarea infrastructurii naționale și locale
 • amenajări și regularizări de râuri
 • reabilitarea rețelei stradale și pietonale
 

Populatia și nevoile sociale

Puncte tari:
 • populație omogenă și stabilă
 • personal didactic pregătit din punct de vedere profesional
 • personal medical pregătit profesional
 • asistență socială specializată
 • spațiu de cultură
 • zonă de agrement
Oportunități:
 • programe pentru dezvoltarea ONG-urilor care ar da posibilitatea atragerii de fonduri
 • înființarea unui centru de permanență/urgență
 • modernizarea și dotarea cabinetelor medicale
 

Turism

Puncte tari:
 • potențial turistic ridicat 
 • trasee turistice diversificate 
 • spații de cazare (pensiuni)
 • obiceiuri și tradiții populare bine conservate
 • populație ospitalieră
 • tradiții culturale bogate
Oportunități:
 • înființarea unei agenții de turism
 • programe pentru reabilitarea infrastructurii turistice
 • amenajare de drumuri de acces și trasee turistice
 • sprijin pentru modernizarea pensiunilor existente
 • sprijin pentru dezvoltarea de noi pensiuni
 • valorificarea tradițiilor și obiceiurilor locale
 • promovarea resurselor locale prin tipărire de pliante, broșuri, massmedia, etc.
 

Mediu

Puncte tari:
 • produse alimentare  ecologice
 • resurse de apă nepoluate
 • atmosferă nepoluată
 • populație responsabilă privind calitatea mediului înconjurător
Oportunități:
 • împădurirea unor zone și suprafețe cu risc de alunecare de teren
 • regularizarea râurilor și pârâurilor
 • amenajări hidrotehnice, apărări de maluri și execuții de diguri
 • aducțiuni de apă potabilă și canalizări
 

Instituțional

Puncte tari:
 • existența unui segment de populație bine pregatită profesional
 • populație receptivă și implicată în problemele comunității 
 • administrație publică locală implicată
 • instituții de învățământ bine organizată
 • cabinet medical funcțional
 • Casă de cultură activă
Oportunități:
 • Crearea unui centru de informare și comunicare
 • Instruiri pe domenii de activitate
 • Mediatizarea legislației 
 • Transparență în hotărârile consiliului local și informarea populației 
 • Consultarea comunității privind nevoile acestora înainte de a se lua decizii
 • Promovarea personalului pe bază de competența prin concurs