Planul de activitate pentru perioada 2008 - 2013

Responsabili cu elaborarea, reactualizarea și implementarea: Comitetul de dezvoltare socio-economică a Orașului Săliștea de Sus 

Dezvoltarea Infrastructurii 

 • Drum legătură Săliștea de Sus - Vișeu de Jos - 10 km → 2011-2013 
 • Drum legătură Săliștea de Sus - Romuli (BN) - 16 km → 2013 
 • Drum acces ocna de sare - 2 km → 2009-2011 
 • Drum forestier Bâleasa → 2009 
 • Drum de centură → 2009 
 • Drum acces Gara CFR - 300m → 2010 
 • Construire rețea pietonală - 20km → 2010-2011 
 • Reabilitare DJ 186 → 2011-2013
 • Reabilitare străzi și drumuri comunale → 2009-2010 
 • Extindere retea electrica Valea Paducelului → 2009-2010 
 • Extindere rețele electrice alte zone → 2009-2011 
 • Extindere, modernizare și reabilitare iluminat public → 2009-2010 
 • Construire 2 poduri peste paraul Bâleasa → 2009-2010 
 • Construire 2 podete la Valea Sasului → 2009 
 • Construire 3 podețe la Valea Tătarului  → 2009 


Mediu

 • Îmbunătățirea calității apei potabile-construirea unui filtru lent → 2009-2010
 • Modernizare și extindere rețea de apă potabilă → 2009-2013 
 • Rețea de canalizare → 2009-2013 
 • Construirea unei stații de transfer deșeuri → 2009-2010  
 • Împădurirea zonelor defrișate și a terenurilor degradate - 50 ha → 2011 
 • Ecologizarea malurilor râurilor Iza și a pârâurilor aferente - 22 km → 2013 
 • Regularizarea râului Iza - 12 km → 2011 
 • Regularizarea pârâului Bâleasa → 2009-2010 
 • Diguri și lucrări de combatere a eroziunii solului → 2009-2013 
 • Crearea de perdele verzi în zonele expuse erodării → 2009-2013 
 • Amenajări de torente → 2009-2012 
 • Amenajarea de rigole și canale pentru preluarea apelor pluviale → 2008-2012  
 • Identificarea factorilor de risc natural permanent
 • Mediatizarea planului de măsuri → 2008-2011
 • Implementarea planului de măsuri → 2008-2011 


Turism

 • Birou de informare turistică și dispecerat de cazare → 2009 
 • Agenție de turism → 2009 
 • Marcarea traseelor turistice → 2009-2010 
 • Organizarea de festivități cu îmbinarea de obiceiuri și tradiții locale
 • Promovarea turismului local ca brand 
 • Clasificarea pensiunilor și înscrierea acestora în circuitul turistic → 2008-2011
 • Transport local cu mijloace tradiționale → 2008-2010
 • Amenajare izvor salină → 2009-2010


Infrastructura Școlară

 • Construire Școala Bâleni → 2009-2010 
 • Reabilitare Școala,localul cu 2 etaje → 2009 
 • Construire Sală de sport → 2008-2009
 • Construire gradiniță cu program prelungit → 2009-2013


Infrastructura Culturală

 • Reabilitare și amenajare muzeu țărănesc → 2009-2010
 • Înființare Centru de promovare a produselor artizanale → 2009-2013
 • Înființare Centru de informatică → 2010-2013
 • Construire sală de festivități → 2010-2013
 • Reabilitare Bisericile monumente istorice → 2009-2013
 • Împrejmuire cimitire vechi → 2009-2013


Infrastructura medicală

 • Înființare centru de  medicină de urgență → 2012-2013
 • Suplimentare nr. asistente medicale → 2012-2013
 • Medic de gardă pe timp de noapte → 2012-2013


Infrastructura Administrativă

 • Reabilitare și modernizare sediu poliție → 2009-2010


Servicii Sociale

 • Centru de zi pentru bătrâni → 2010-2012


Infrastructura sportivă

 • Baza sportivă Moara Baciului → 2009-2010
 • Bazin de inot → 2013


Elaborarea Strategiei de comunicare și informare între APL, cetățeni  și instituțiile locale

 • Crearea unui punct de informare publică →2009-2010
 • Crearea unei publicații locale cu apariție lunară/trimestrială → 2009-2012