Planul de activitate pentru perioada 2014 - 2020

Primăria: Orașului SĂLIȘTEA DE SUS

     Primăria Orașului Săliștea de Sus                                                               

Adresa: Strada Liviu Doru Bindea, Nr. 204         

Cod poştal: 437295

Tel.: 0262 – 338000, 0262 – 338007

             0262 – 338550

Fax: 0262 – 338250

E-mail: primariasalistea@yahoo.com

Web: www.salisteadesus.ro

             www.cniptsalisteadesus.ro

             www.turismmaramuresean.ro

Persoane de contact:                     

Primar: ec. Iuga Ştefan

Viceprimar: ing. Vlad Gheorghe

Secretar: Jur. Dunca Anuţa Viorica

Contabil: ec. Roșca Florica

Date de interes general despre localitate:

Număr populaţie: 5.016

Număr gospodării: 1.988

Număr locuinţe: 1.960

Număr școli: 1

Număr grădinițe: 1

Suprafaţa totală a localității: 6.477 ha

Intravilan: 1.569 ha

Extravilan: 4.908 ha

Aşezarea geografică:

Localitatea Săliştea de Sus este situată aproximativ în centrul Maramureşului istoric, pe Valea Izei, la 50 km de Municipiul Sighetu Marmaţiei şi la 30 km de Borșa.

Municipiul resedinţă de judeţ, Baia Mare, se află la 110 km, iar cel mai apropiat aeroport, cel de la Baia Mare, se află la aproximativ 120 km.

Oraşul Săliştea de Sus din judeţul Maramureş este amplasat între km 43+800 – km 49+700 al DJ 186 Vadul Izei – Săliştea de Sus.

Proiecte de investiţii:

Obiective realizate:

Staţie de epurare-finantat prin AFM, in valoare de 4.047.282,45 lei;;

Reţea de canalizare ape uzate menajere, etapa I-finantat prin OUG nr.7/2006, in valoare de 3.444.974,32 lei;

Piață agroalimentară-finantat din bugetul  local, in valoare de 150.000 lei;

Sală de sport-finantat prin CNI, in valoare de 3.717.831,31 lei;

Bază sportivă—finantat prin OUG nr.7/2006, in valoare de 1.374.183,36 lei;

  Centru de Informare Turistică—finantat prin POR, in valoare de 627.410,17 lei;

  Descopera Cadrul Natural si Antropic Maramuresean,finantat prin POR, in valoare de 979.130,46 lei;

8 poduri Iza-finantat din bugetul  local, in valoare de 760.000 lei;

3 poduri Buleasa- finantat din bugetul  local, in valoare de 160.000 lei

Strada Iza-finantat prin OUG nr.28, in valoare de 2.806.766,63 lei;

Reţea de canalizare ape uzate menajere, etapa II-finantat prin AFM, in valoare de 11.056.974,00 lei;

Drum forestier Buleasa-finantat prin FEADR, in valoare de 3.548.904,00;

Regularizare prin tubare cursuri de apă-finantat din bugetul  local, in valoare de 785.539,00 lei;

Racorduri la rețeaua de apă potabilă-1.890 familii, finantat din bugetul local, in valoare de 359.100 lei;

Canalizare pluvial strazi-finantat din bugetul  local, in valoare de 1.590.415,00 lei;

Modernizare străzile Băleni, Gavrila Iuga, Ion Iuga și Cireșilor, finantat din bugetul local, in valoare de 850.230,00 lei;

Racordare la rețeaua de canalizare-1.850 famlii, finantat din bugetul local, in valoare 1.480.000 lei;

Extindere rețea electric-1,5 Km-Valea Paducelului), un numar de 37 familii, finantat din bugetul local, in valoare de 1.085.000 lei;

Reabilitare corpuri cladirii școală (cu 2 si 3 nivele)-finantat de Ministerul Educatiei si  bugetul local, in valoare de 1.800.259 lei;

Investitii în derulare:

Regularizarea pârâului Buleasa;

Reabilitare urbana si culturala;

Centru de zi pentru persoane vârstnice;

Modernizare piață agroalimentară;

Reabilitare retea apa potabila si construire statie de tratare;

Grădiniță cu program prelungit;

Scoala muzeu-Buleni;

Investiții de realizat:

Modernizare iluminat public;

   Modernizare rețea de drumuri agricole;

Extindere, modernizare iluminat public;

Modernizare strada Buleasa;

Modernizare și asfaltare străzi 14 km;

Pietruire și asfaltare DC 20;

Centru multifunctional;

Centru cultural sub egida Academiei Romane;

Teren de tenis de camp si handbal;

Teren de sport și loc de joacă pentru copii

Cresa;

Centru de recuperare;

Pasarela pietonala - Piata;

Facilităţi oferite investitorilor:

Forţă de muncă;

Spaţii pentru înfiinţarea unor societăţi;

Masă lemnoasă.

Activităţi economice:

Agricultură;

Prelucrarea lemnului;

Turism;

Comerţ;

Prestări servicii;

Creşterea animalelor.

Obiective turistice:

Pensiuni agroturistice;

Casa muzeu;

Cimitirul evreesc;

Două biserici din lemn construite în 1760, monumente istorice;

Trasee turistice.

Evenimente cu specific local:

În fiecare marţi din săptămână – târg;

Hramul Bisericilor:

29 iunie – Sfinţii Petru şi Pavel şi este organizat din doi în doi ani;

23 aprilie – Sfântul Gheorghe şi este organizat tot din doi în doi ani;

6 decembrie – Sfântul Nicolae – Hramul bisericilor vechi, într-un an se face la Biserica Buleni şi într-un an se face la Biserica Săliştea Centru;

13–14 august – Simpozion Național de Cultură și Civilizație în Maramureș – în cadrul proiectului „Descoperă Cadrul Natural și Antropic Maramureșean”;

4 decembrie – Concert de colinde;

27 decembrie – „Din Crăciun în Bobotează” – Festival de datini și obiceiuri – în cadrul proiectului „Descoperă Cadrul Natural și Antropic Maramureșean”.