Proiecte finalizate

Luni, 12 Septembrie 2016

PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU ANUL 2008

 • Amenajarea de rigole și canale pentru preluarea apelor pluviale
 • Stație de epurare
 • Identificarea factorilor de risc natural
 • Mediatizarea planului de măsuri
 • Implementarea planului de măsuri
 • Clasificarea pensiunilor și înscrierea acestora în circuitul turistic
 • Transport local cu mijloace tradiționale
 • Construire Sală de sport
 • Inființarea compartimentului de management de proiect
 • Drum de ocol
 • Reabilitare iluminat public
 • Stadion comunal tip I.
 • Școala cu cls.I-IV - Buleni M.Eminescu
 • Lucrări de regularizare a pr. ’’Buleasa’’
 • Modernizare strada Buleasa
 • Drum forestier Buleasa